حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

کوچه روى هوا
چادر زیر پا
خدا مادر کجاست
گمانم
خواب است همه ى محل
  • م.........
براى عشق
و
ماهش
مشکى میپوشم
بپشوید البسه هاى مشکى را
براى مادر عشق
  • م.........
دومین غم
جاى شکرش باقیست
قد و بالایش را
هنوز
کسى ندیده است
  • م.........
در این روز ها
قبول دارم
دختران مانند فاطمه(س) باشند
سخت است
از این روزها
منظور:
روزهاییست
که دختران را به بدن مشناسند
چادر به سر ها را ....
و مرد...هاى با غیرت را
ندیده
البت اگر بود
مردى...
  • م.........