حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

وقتى که دوباره میخوانند صدا ها که مى آید بوى محرم و قلب ها تپششان سریع تر میشود پى بردم که جهان هم دست حسین است بعد از خدا
  • م.........