حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

متولد شدى
على جان گرفت
پدر
مادر دار شد
حیا
حجاب
رفت زیر سایه
جان مولا
کس بى کسى ها
آمد..
  • م.........
رسیدند مدینه
مادر عباس آمد
حرف عباس شد
مادر عباس:
حسینم چه شد....؟
  • م.........
نمیدانم
کى و کجا
میبینمت
ولى مطمئنن
موقعییست که تصورش را هم نمیکنى....
  • م.........
پسرى بودم
نگاهم خورد
به دخترکى
مرد شدم
ماند به دلم
نگاه دختریش...
  • م.........
خانم جان
کم کارى کردم
ببخش....
  • م.........
همه مى گویند پیراهن مشکى و عید نمیخواند
ولى من میگویم عید فاطمى با پیراهن مشکى خیلى زیباتر است
اولگو ها باید بپوشند
واجب
اگر هدف خود
زیر پاى خود باشد
دیگر انتظار همشهریان بى خود است
  • م.........