حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

یادت میکنم
مدام
کى بشود بیایى
مردیم از بس دوره کردیم
خاطرات را
  • م.........
یکى بیاید افسار اسب على را بگیرد
بیاد مکشوف شب 8
محرم
  • م.........