حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

براى زاهدان باشد
مسجد
خلق جهان هم پناه آورده اند
به کعبه
بگذار بگویند
زاهدان و خلق
ما با حسین کافریم
  • م.........
دوباره هوس حرم کرده ام
یا رضا ندیدم حرم حسین
حرمت را نشانم بده
بازهم هم هوس سنگین سایه ات را کرده ام
  • م.........
روضه را مرور کردم
مسلم
کوفه نیا
کنج خرابه
طفلان زینب
شیر پسران مجتبى
على اصغر و بسته شدن آب
شاهزاده على اکبر
سردارپاه علمدار
تا خود خون خدا
صبر نیست جز صفات زینب
صبر خود زینبست
  • م.........
ماندام
این همه سوال
علامت هاى مختلف تعجب
بزرگ
کوچک
بگیرید نکته ها را
جبر نکید
بگیرید حرف ها را
نامحرم نبیند
من یکى جامه ز پیکر میکنم
اینگونه بیشتر عرض ارادت میکنم
  • م.........
همه در راه
من در هیئت
همه رسیدند
من در هیئت
همه برگشتند
من در هیئت
هیئت حرم من است
پس خوش به سعادت بچه هاى هیئت
  • م.........
از همه بچه هاى مجازى طلب بخشش میکنم
محرم پر حاشیه اى داشتم ایشالا شروع میکنیم دوباره
  • م.........