حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
 • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
  حرم
آخرین مطالب

۱۹ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

اى رفیق
رسیدیم به کربلا
خیره شو
به گنبد طلا
خیره شو
ببین از شب
بى قرارى چى یادت میاد
خیره شو
ببین از حرم
از خمارى
چى یادت میاد
خیره شو
اى حرم
میبینى جلوى تو زانو زدم
اى حرم...
 • م.........
هرچه نگاه کردم
هیچ دستگیرم نشد
اوفوق بلند بود
شاید
در حد نگاه کردن
به او
نبودم...
 • م.........
سلام عازم کربلا هستم
از دوستان عزیز طلب حلالیت میکنم
از جانب شما هم نائب الزیاره هستیم
خداحافظ التماس دعا.
امشب
زیاد از این پیام ها برایم فرستادند
تک تک
رفتند
یاران
جا ماندم
باز
از غافله عشق
نکند بماند
حسرتش
امیر الغمه
آخ...
 • م.........
مى گویند:
هدف
رسیدیم
مى گویم:
راه
یقینا اول راه
 • م.........
سلام که دادم
تمام دشت را
علیکم
فرا گرفت
تعریف کردند برایم
سرم را انداختم
کاش فقط جواب نمیداد...
 • م.........
مادرش
امشب مدینه
یا
کربلا
شاید
هر سه علقمه
 • م.........
شاید
امشب با خود میگفت
کاش مرده بودم
نمیدیدم
خط خون روى دیوار
نامرد چنان زد
که من هم تار دیدم
وصیت میکنم
حسین:
عباس بویى نبرد
 • م.........
رقیه جان
مشکل دارم
برس بدادم
خواهش
خواهش
خواهش
 • م.........
سر که آمد
گفت:
عمه جان
رفتم
تو حیدر باش
من هم فاطمه
باز نیمه شب
همه خواب
 • م.........
آسمان به زمین آمد
سر روى پا گذاشت
دخترش را هم
با خود برد
 • م.........