حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

حنین

مسافر ایستگاه زندگی.....

پیام های کوتاه
  • ۱۵ آذر ۹۳ , ۰۱:۰۲
    حرم
آخرین مطالب

۲ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

این بلکم بازى هارا براى درنیارید
ما خودمان ختمیم
لب تر کنیم
مادرهاییتان عذا دار میشوند
  • م.........
ما آدمه،آدم ها نیستیم
آهاى کسانى که خود را آقا میخوانید
ما آدم شما نیستم
آقا حسین است
ما آدمش
  • م.........